De kosten

Ontvangt u een Persoonsgebonden budget( PGB) uit de wet langdurige zorg of de Wet Maatschappelijke ondersteuning dan kunt u hiermee de begeleiding, zorg en verblijf bij ons inkopen. De indicatie van uw kind/familielid bepaalt de hoogte van dit budget. Op basis van dit toegekende bedrag kunt u vervolgens afspraken met ons maken over het gewenste aantal uren dagen of weekenden. Uiteraard kunt u ook uit eigen middelen de declaraties voor een verblijf bij Villa lalala bekostigen.

Op verzoek zenden wij u een prijslijst toe, informeren wij u over de mogelijkheden of helpen u bij de aanvraag van een PGB.